Služby...

Služby sú poskytované v súlade so zákonom č 78/1992 Zb.z. o daňových poradcoch a SKDP, podľa ktorého daňové poradenstvo môže vykonávať len fyzická alebo právnická osoba zapísaná v zozname SKDP. Klientom poskytujeme služby krátkodobého charakteru, resp.
na základe dlhodobej spolupráce.

 • konzultácie – jednorázové, zamerané na riešenie daňových problémov
 • daňové priznania - vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní
 • vypracovanie odborných stanovísk
 • zastupovanie klienta – zastupovanie v daňových sporoch a pred správcom dane na základe plnej moci (registrácia, kontroly,...)
 • zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia - konzultácie a riešenie problémov z pohľadu medzinárodného daňového práva, určenie rezidencie a zdanenia
 • dlhodobá zmluvná spolupráca – daňový dohľad, priebežné informácie o zmenách v daňových predpisoch, konzultácie s internými účtovníkmi resp. ekonómami k daňovým problémom klienta, zastupovanie pred správcom dane, daňové plánovanie a optimalizácia až po kontrolu resp. vypracovanie daňových priznaní
 • rodinné poradenstvo – v osobitných prípadoch sa v rámci dlhodobej spolupráce vyvinulo poradenstvo zachytávajúce všetky rodinné aktivity
 • kancelária je schopná poskytnúť aj konzultácie telefonické resp. video konzultácie (formou SKYPE, VIBER ...).
Ceny...

Riadime sa zásadou, že „dobrý obchod je dobrý len vtedy, ak sú spokojné obe strany“. Ceny za naše služby sú dohodnuté k vzájomnej spokojnosti. Základom sú časové náklady, t.j. hodina výkonov (pri konzultáciách, zastupovaní klientov resp. vypracovaní písomných stanovísk) kombinované
s náročnosťou problematiky resp. ekonomickým prínosom. Naše služby sú službami daňovo - poradenskej kancelárie, ktorá má takmer 30 ročnú tradíciu, značku a je členom SKDP. Táto skutočnosť nás zaväzuje ku kvalite a zodpovednosti. Ceny
a podmienky si vždy dohodneme vopred.

 • konzultácie – je vhodné nás pri dohodnutí termínu informovať orientačne o problematike, cena vychádza
  z hodinových sadzieb
 • paušálne služby – mesačne dohodnutý paušál podľa predpokladaného rozsahu potrieb klienta, výhodou pre klienta je časová a geografická dostupnosť, telefonická resp. emailová komunikácia, služba šetrí čas nevyhnutný na dopravu, jej výhodou a predpokladom je dlhodobá znalosť problematiky klienta
 • záloha - výkony za obdobie sa odpočítavajú
  z dohodnutej zaplatenej zálohy, aj tu je výhodou pre klienta časová a geografická dostupnosť, telefonická resp. emailová komunikácia, služba šetrí obojstranne čas nevyhnutný na dopravu, výkony za obdobie sa odpočítavajú na základe reportu výkonov z predplatenej zálohy
Origami